Ograniczenia pielgrzymowania ze względu na Covid - 19

czestochowa ANMP

Zasady organizowania pielgrzymek w dobie Covid – 19

dr Joanna Plak

Pandemia Covid- 19 przyczyniła się do tego, że wiele obszarów naszego życia przeniosło się do Internetu. Można skorzystać z porad lekarza bez wychodzenia z domu, zrobić zakupy z dostawą do domu, porozmawiać z bliskimi za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Czy pielgrzymować również można online?

Teoretycznie tak, ale dla wielu seniorów jest to nie do zaakceptowania. Jak zatem zapewnić pątnikom bezpieczeństwo w trakcie pielgrzymki organizowanej w dzisiejszych czasach?

Główny Inspektorat Sanitarny wydał wytyczne dla organizatorów pielgrzymek, które zostały zaplanowane w trakcie trwania pandemii Covid – 19.

1.W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe.

  1. 2. Każdy uczestnik pielgrzymki musi posiadać identyfikator.
  2. 3. Organizator pielgrzymki musi posiadać numery telefonów wszystkich uczestników, na wypadek konieczności skontaktowania się z nimi po zakończeniu pielgrzymki.
  3. 4. Jeśli w trakcie pielgrzymki planowane jest przeprowadzenie nabożeństwa, uczestnicy powinni zasłonić usta i nos w trakcie jego trwania.
  4. 5. Pątnicy powinni mieć zapewnione odpowiednie warunki zakwaterowania na nocleg - oddzielne namioty, pokoje jednoosobowe; ten warunek nie dotyczy rodzin i osób, które na co dzień ze sobą mieszkają. Powinni mieć również zapewnioną odpowiednią ilość toalet i pomieszczeń, w których mogą się umyć.
  5. 6. Rekomendowane jest spożywanie posiłków na naczyniach jednorazowych. Pątnicy powinni posiadać swoje naczynia i sztućce.
  6. 7. Pielgrzymi powinni posiadać własne środki higieniczne i służące do dezynfekcji, takie jak: woda, mydło, papier toaletowy, chusteczki higieniczne, środki do odkażania rąk, żele antybakteryjne, maseczki. Organizator powinien również umożliwić pątnikom dostęp do wymienionych środków i na bieżąco je uzupełniać.
  7. 8. Organizator pielgrzymki powinien dysponować bezdotykowymi termometrami i wyznaczyć osoby, które będą codziennie mierzyły temperaturę pątnikom, najlepiej przed wyruszeniem w dalszą trasę.
  8. 9. Uczestnicy pielgrzymki powinni zostać zapoznani z informacjami na temat postępowania podczas epidemii.
  9. 10. Rekomendowane jest zapewnienie mobilnego punktu medycznego, który będzie towarzyszył pątnikom. Personel takiego punktu powinien być przeszkolony w zakresie postępowania z pacjentem, u którego podejrzewa się zachorowanie na Covid-19.
  10. 11. Osoba, u której podejrzewa się zachorowanie na Covid-19 powinna zostać odizolowana od pozostałych i oczekiwać w wyznaczonym pomieszczeniu na przyjazd karetki pogotowia. Jeżeli diagnoza zostanie potwierdzona, pielgrzymka zostaje zakończona, a jej uczestnicy są poddawani kwarantannie w wyznaczonych miejscach.

Naturalnie osoby starsze, jako należące do grupy wysokiego ryzyka, powinny się zastanowić, czy udział w pielgrzymce jest im absolutnie niezbędny, czy też mogą zrezygnować z niego na rzecz udziału w bardziej bezpiecznych obrzędach religijnych, jak np. coniedzielne nabożeństwa.